Bozdağ: Cumhurbaşkanını hukuken tam sorumlu hale getirdik

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Son 20 yılda, bayan haklarının faal korunması için esaslı mevzuat değişiklikleri yapılmış ve kurumsal bir yapı oluşturulmuştur. 2002 yılından evvel bulunmayan birçok uygulama sistemimize kazandırılmıştır” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün Adalet Bakanlığı, Şahsî Bilgileri Muhafaza Kurumu, Ceza konut İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Yargıçlar ve Savcılar Konseyi, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay’ın bütçeleri görüşülüyor.

HDP’li milletvekilleri, kuruldaki görüşmelerin başlangıcında, hasta tutuklu ve mahkumların tahliye edilmemesine reaksiyon gösterdi. HDP’liler, kurul toplantısında hasta tutuklu ve mahkumların fotoğraflarıyla geldi ve bu fotoğrafları sıralarına koydu.

Görüşmeler, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın sunuşuyla başladı. Bozdağ, özetle şunları söyledi:

“Basım, yayım ve söz hürriyetini tahkim etmek gayesiyle kanuna uygun formda basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçlarının cürüm aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilmesini yahut işletilmekten alıkonulmasını anayasa kararı ile yasakladık.

Güçlü bir anayasal ve yargısal garanti oluşturduk’

Anayasa’da garanti altına alınmış temel hak ve hürriyetlerden, Avrupa İnsan Hakları Mukavelesi kapsamındaki rastgele birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği savında bulunan herkese, hak ihlalinin tespiti ve hak ihlali kararı almak için Anayasa Mahkemesi’ne kişisel müracaatta bulunma hakkı tanıyarak temel hak ve hürriyetler için yeni ve güçlü bir anayasal ve yargısal teminat oluşturduk. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili değişiklikler yanında yaptığımız öteki değerli ıslahatlarla da Cumhuriyet’imizin hukuk devleti vasfını güçlendirdik. Yargı yetkisini Türk Milleti ismine kullanan bağımsız mahkemelerin tıpkı vakitte tarafsız mahkemeler olduğu Anayasa’da açıkça tabir edilerek yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı daha da tahkim edildi.

‘Cumhurbaşkanını hukuken tam sorumlu hale getirdik’

Cumhurbaşkanının, Anayasa ve başka kanunlarda başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen süreçleri dışındaki bütün kararlar başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanmasına karşın, bu kararlardan başbakanın ve ilgili bakanın sorumluluğu kelam konusu olurken ve cumhurbaşkanının bunlardan ötürü hiçbir türel sorumluluğu yokken, yaptığımız değişiklikle her iş yahut süreçten ötürü cumhurbaşkanını hukuken tam sorumlu hale getirdik.

‘Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu istisnasız sağladık’

Belirli koşullar altında yalnızca vatana ihanet ile suçlandırılabilen ve bunun dışında hiçbir cezai sorumluluğu bulunmayan cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu istisnasız sağladık. Yargının kontrol yetkisinin yalnızca idari aksiyon yahut sürecin hukuka uygunluğu ile hudutlu olduğunu, yargı yetkisinin hiçbir surette yerindelik kontrolü biçiminde kullanılamayacağını Anayasa’da ayrıyeten ve açıkça vurgulayarak yargı aktivizminin önüne geçtik. Devlet Güvenlik Mahkemelerini ve Özel Yetkili Mahkemeleri kaldırdık. Askeri mahkemeleri, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek Yönetim Mahkemesi’ni kaldırarak yargıdaki sivil ve askeri yargı ayrımını sonlandırdık ve ülkemizde yargı birliğini sağladık.

‘Bir seçilme mahzurunu daha kaldırdık’

Anayasa’nın 76’ncı hususunun 2’nci fıkrasındaki ‘ideolojik yahut anarşik eylemlere’ ibaresini ‘terör eylemlerine’ formunda değiştirerek, siyasi hakları ve seçilme hakkını kısıtlayan bir seçilme mahzurunu daha kaldırdık ve böylece milletvekili seçilme yeterliliğinin kapsamını genişlettik. Askerlik yükümlülüğünü milletvekili seçilme mahzuru olmaktan çıkararak, milletvekili seçilme yeterliliğinin kapsamını genişlettik ve milletvekili seçilme engellerinden birini daha kaldırdık.

‘‘Sıfır tolerans’ anlayışını benimsedik’

Bu siyasetin gereği olarak, azap hatalarında zamanaşımını, cezaların para cezasına çevrilmesini ve ertelenmesini ve soruşturma için gerekli olan mülki yönetim amirinin müsaadesini kaldırdık. Ayrıyeten azap cürmünün cezasının alt ve üst sonlarını artırdık. ‘İşkence ve berbat muameleye sıfır tolerans’ siyaseti bugüne kadar odunsuz uygulanmıştır, bundan sonra da odunsuz uygulanmaya devam edecektir.

‘Yeni anayasa yapmak…’

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan Türkiye Yüzyılı vizyonunun en değerli başlığı, yeni bir anayasanın hayata geçirilmesidir. Herkesin ve her bölümün kendini hür hissettiği ve katkı verdiği demokratik bir ortamda yeni anayasa yapmak, bizim değişmez ve değiştirilemez gündemimizdir, vazgeçilmez amacımızdır. Türkiye’de, yeni anayasayı parti programına ve seçim beyannamesine koymayan parti neredeyse yoktur. Bu gerçekliğe karşın bugüne kadar Türkiye’de maalesef yeni anayasa yapılamamıştır. Türkiye’de herkesin ve her kesitin üzerinde müttefik olduğu halde yapamadığı tek şey, yeni anayasadır. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılına ve başka bir anlatımla Türkiye Yüzyılı’na yeni anayasa ile başlamak, ülkemizi ve milletimizi daha da güçlendirecektir. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak inşa edebilmemiz için yeni bir anayasaya olan gereksinimimiz tartışmasızdır. Adalet Bakanlığı olarak, yeni anayasa çalışmalarına azami katkı vermeye devam edeceğiz.

‘Öngörülebilir adalet’

Adalet ve fazilet, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en kıymetli yapıtaşlarından biridir. Biliyor ve inanıyoruz ki adalet, devleti ve milleti ayakta tutan ve koruyan en büyük güçtür. Adalete itimat ve yargı hizmetlerinden memnuniyeti artırmak, değişmez birinci gündemimiz olmaya devam edecektir. Dün ve bugün olduğu üzere gelecekte de ‘vaktinde tecelli eden adalet’ ve ‘öngörülebilir adalet’, üzerinde en fazla çalışacağımız bahislerden olacaktır. 2002 yılından bu yana adalet hizmetleriyle ilgili politikalarımızı, adalete inancı artırmak, yargı hizmetlerinden memnuniyeti yükseltmek, mülkün temeli olan adaleti ayakta tutmak, adaletin vaktinde tecellisini sağlamak, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını tahkim etmek ile Cumhuriyet’imizin hukuk devleti vasfını daha da güçlendirmek asılları üzerine inşa ettik.

‘Kadın haklarının faal korunması…’

Son 20 yılda, bayan haklarının aktif korunması için esaslı mevzuat değişiklikleri yapılmış ve kurumsal bir yapı oluşturulmuştur. 2002 yılından evvel bulunmayan birçok uygulama sistemimize kazandırılmıştır. 2003 yılında aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların tahlili için aile mahkemelerinin kurulması, 2012 yılında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Bayana Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’unun kabul edilmesi ve bayana karşı işlenen hatalarda daha ağır ve caydırıcı cezalar getirilmesi, bunların başlıcalarındandır. Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde ‘Aile İçi ve Bayana Yönelik Şiddet Bürosu’ kuruldu ve uzmanlaşmış Cumhuriyet savcıları tarafından bu soruşturmaların yürütülmesi sağlandı. Halihazırda 81 vilayette ve 144 ilçe adliyesinde bu ofisler faaliyet göstermektedir. 6284 sayılı Kanun uyarınca öngörülen kollayıcı ve önleyici önlem kararlarının tek elden kıymetlendirilmesi ve aktif takibinin sağlanabilmesi maksadıyla Yargıçlar ve Savcılar Kurulu’nca önlem kararlarına ait ihtisas mahkemeleri olarak önlem mahkemeleri faaliyete geçirilmiştir.”

‘Kişisel data ihlaline uygulanan yaptırımlar’

Kişisel Dataları Muhafaza Şurası Lideri Faruk Bilir ise heyetin çalışmaya başladığı günden bugüne uygulanan cezaları şöyle açıkladı:

Kurulun çalışmaya başladığı 12 Ocak 2017 tarihinden bugüne kadar, CİMER kanalıyla gelenler de dahil olmak üzere 27 bin 415 müracaat alınmış, bunlardan 25 bin 441’i sonuçlandırılmıştır. Bu vakit zarfında Kurum’a 952 data ihlal bildirimi yapılmış, gelen bildirimlerden 219’u kurumun resmi internet sayfasında ilan edilmiştir. Şuranın misyon alınana giren mevzularda 869 hukuksal görüş verilmiştir. Yapılan incelemeler sonucu 133 milyon 513 bin lira idari yaptırım uygulanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir