Deprem bölgesi için iki acil çağrı: Yok pahasına elden çıkarmayın

Türkiye’deki 23.8 milyon hektar tarım alanının 3.8 milyon hektarının zelzele felaketinin yaşandığı 11 vilayette bulunduğunu söyleyen Bayraktar, “Bu vilayetlerin bitkisel üretim bedeli ise 64.1 milyar TL. Bölgede büyükbaş hayvan sayısı, toplam sığır varlığının yüzde 12’sini ve küçükbaş hayvan varlığının yüzde 18’ini teşkil ediyor. Ulusal gelirin yüzde 9.1’i, ziraî hasılanın yüzde 15.1’i afet bölgesinden karşılanıyor. O nedenle bölgedeki çiftçilerin köyünü, tarlasını ve üretimini terk etmesi kesinlikle önlenmeli” dedi.

Bölgede üretimin azalmasının ülke genelinde besin fiyatlarını artıracağını da söyleyen Bayraktar, şunları söyledi:

“Ülkemizde Antep fıstığının yüzde 82.7’si, pamuğun yüzde 72.7’si, narenciyenin yüzde 57.5’i, mısır ve bademin yüzde 33’ü, buğdayın yüzde 19’u ve zeytinin yüzde 16’sı bölgede üretiliyor. Sarsıntıdan en fazla ziyan gören vilayetlerden Hatay, Türkiye pamuk üretiminin yüzde 8.6’sını tek başına sağlıyor. Ayrıyeten sarsıntıdan etkilenen 11 ilimiz tarım istihdamında da değerli bir yere sahiptir.”

Şemsi Bayraktar’ın dikkat çektiği öbür öncelikli tahliller şöyle:

-Açıkta kalan hayvanlara barınak temin edilmeli, yemi, suyu ve elektriği karşılanmalı.

-Veterinerlik hizmetlerine öncelik verilmeli.

-Hayvanların yok değerine elden çıkarılmasını önlemek için devlet kurumları TİGEM, Et ve Süt Kurumu daha faal çalışmalı.

-Zarar gören çiftçilerin makine ve ekipmanları yenilenmeli.

-Çiftçiler, kırsal kalkınma ve yatırım takviyelerinden öncelikli yararlandırılmalı.

-Gerekirse makul yerlerde makine parkları kurulmalı.

-İnsanlara besin ve hayvanlara yem temini konusunda badireler yaşanıyor. Bu hususta çalışmalar hızlandırılmalı.

-Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) arpa ve öteki yemleri bölgeye sevk etmeye devam etmeli.

-Elektrik sistemleri, barajlar, kanallar, sulama sistemleri, içme suyu ve yol üzere ziyan gören altyapılar onarılmalı.

-Tarımsal sulama mevsimi yaklaştığından üreticilerin mağdur olmaması için Devlet Su İşleri gerekli önlemleri almalı.

-Çiftçilere, tohum, ilaç gübre, elektrik ve sulama üzere girdiler, en azından bu üretim dönemi için hibe olarak verilmeli.

-Bağkur primleri hükümet tarafından karşılanmalı.

-Köylerde de zelzeleye güçlü konut ve hayvan barınakları yapılmalı.

-Toprak Konseyleri verimli yerlerin imara açılması konusunda dikkatli olmalı.

-Elektrik şirketlerinin üreticilerin güç borcunu tahsil etmesi uygulamasına derhal son verilmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir