Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu

ANKARA (İGFA) – “Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran daha evvel Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yer alan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaldırılarak yerine Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu.

Söz konusu kararnameye nazaran Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, afet riski altındaki alanlarla bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve topraklarda kentsel dönüşüm uygulamalarını yürütecek. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un gereği çalışmaları yapacak başkanlık, afet riski altındaki yapıların ve alanların dönüştürülmesine ait mevzuatı hazırlayacak.

3 BAŞKA GENEL MÜDÜRLÜK OLUŞTURULDU

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı altında da; Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü olmak üzere 3 farklı genel müdürlük kuruldu.

Genel Müdürlüklerden birincisi olan Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara haricindeki bölgelerde yer alan kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edecek. İkinci genel müdürlük yalnızca Marmara Bölgesi’nin dönüşümünü takip edecek. Üçüncü genel müdürlük ise kaynak temini sağlayacak. Yapılan bu düzenlemeyle kentsel dönüşüm süreçlerinin Marmara ve Türkiye genelinde çok daha süratli bir formda devam edeceği belirtiliyor. Bilhassa Marmara’daki yapı stokunun fazlalığı göz önüne alındığında afetlere karşı dirençli hale gelmesi için kurulan genel müdürlüğün, çalışmalara yeni bir ivme kazandıracağının altı çiziliyor.

Başkanlık, vazifeleriyle ilgili hususlarda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, lokal idareler, sivil toplum kuruluşları, özel bölüm ve milletlerarası kuruluşlarla işbirliği ve uyumu sağlayabilecek.

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmalarıyla başlayan ve 15-17 Eylül’de İstanbul’da düzenlenen ‘Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şûrası’nın akabinde Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin açıkladığı sonuç bildirgesinde ‘Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ kurulması önerisi yer almıştı.

Söz konusu kararnamenin ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir